VILKET SPRÅK FÖREDRAR DU FÖR ATT PRATA MED MÄKLARE?