Konsultering

DEDIKERADE TILL ATT STRÄVA EFTER DET BÄSTA

Att arbeta med en oberoende fastighetsjurist under din köpprocess är mycket viktigt. Vi tillsammans med våra advokater ser till att din köpprocess blir stressfri och pålitlig. Så att vi har valt det bästa advokatteamet på ön för att tillgodose dina behov. Eylem Şakir & Associates Law Firms framgångar bygger på dess tydliga vision, rigoröst upprätthållna värderingar och, framför allt, vårt team och som en följd av detta betjänar vi en bred bas av privatkunder, företagskunder och utländska investerare både inom norra Cypern.

VI ÄR STOLTA ÖVER VÅR STARKA ETIK OCH TEKNISKA KOMPETENS

För att skydda och tjäna dig... Tillsammans med ESA LAW FIRM kommer vi att hjälpa dig med följande tjänster: förmedling, fastigheter och byggnation testamenten, bouppteckningar och immigration, företags- och kommersiell skatt, skydd av tillgångar, bildande av internationella företag, erhållande av uppehållstillstånd, inrättande av företag i frizoner och erhållande av tillstånd för fastighetsköp.

WhatsApp ekleme WhatsApp ekleme