Eftermarknadsservice

PÅ CARIA ESTATE INTERNATIONAL KÄNNER VI ATT KUNDSERVICE

På Caria Estate International känner vi att kundservice inte enbart är en del av vår verksamhet. Service är vår verksamhet. Vi utövar vår verksamhet med den högsta graden av professionella tjänster som levereras på ett individualiserat sätt att bäst tillgodose behoven hos våra fastighetsköpare och investerare.

Vi erbjuder snabb, personlig och pålitlig service till konkurrenskraftiga priser. Din tillfredsställelse är vår högsta prioritet! Vi har ett kundregister med goda rekommendationer. Nyckeln till vår framgång är flexibilitet, mångsidighet, utbildning och erfarenhet till våra lojala kunder.

PERSONLIG OCH PÅLITLIG SERVICE TILL KONKURRENSKRAFTIGA PRISER

• Betalning av elräkningar månadsvis

• Betalning av vattenräkningar månadsvis

• Betalning av årlig fastighetsskatt

• Regelbunden tillsyn av fastigheten

• Tömning av brevlådan veckovis

• Nyckelservice (förvaring av reservnyckel)


VI ERBJUDER SNABB, PERSONLIG OCH PÅLITLIG SERVICE

• Välkomstpaket i kylen (debiteras)

• Tvättservice (tvättservice debiteras)

• Erhålla offerter och tillsyn av arbeten och reparationer

• Mottagande av leveranser till fastigheten

• Ventilera fastigheten

• Vattning av inomhus och utomhusväxter

• Extra fastighetstillsyn efter oväder